BONUS BIJ WERVEN NIEUWE LEDEN EN SPONSORING

Het is bij iedereen waarschijnlijk wel bekend dat we altijd bezig zijn met het werven van nieuwe leden en van sponsors. Die werving gebeurt het beste door onze eigen leden. Daar willen we met deze actie extra aandacht aan geven. Als je een nieuw lid aanbrengt of een sponsor binnenhaalt, dan kun je daarmee een korting verdienen op jouw contributie van volgend jaar! Zie de flyer

  • Haal een sponsor binnen en krijg 10% van het sponsorbedrag als korting op je contributie.
  • Breng een nieuw lid aan en krijg 10% van zijn/haar contributie als korting op jouw contributie.

De actie loopt t/m december 2016. De korting gaat in na betaling van sponsorbedrag resp. contributie. Bij gezamenlijk aanbrengen kan de incentive gedeeld worden door bijvoorbeeld 2 leden. Bestuursleden en leden van de technische staf (coaches, trainers) zijn uitgesloten van de actie.
flyer-spons