🧐 JAARLIJKSE ALGEMENE LEDENVERGADERING

JAARLIJKSE ALGEMENE LEDENVERGADERING
Het bestuur nodigt alle leden en ouders van jeugdleden uit voor de jaarlijkse algemene ledenvergadering. Zoals eerder aangekondigd vindt deze plaats op maandag 18 maart 2019. Inloop in de kantine vanaf 19.30, aanvang van de vergadering om 20.00 uur.

Om onnodig papier- en printergebruik te voorkomen, zullen de vergaderstukken NIET ter plekke op papier beschikbaar zijn. Wil je de vergaderstukken, in de week voor de vergadering, per mail ontvangen? Graag een verzoekje per mail aan Ellen (secretaris@hsvzwijndrecht.nl). Ben je onverhoopt verhinderd om aanwezig te zijn bij de JAV, dan is afmelding mogelijk via hetzelfde email adres.