JAARLIJKSE ALGEMENE LEDENVERGADERING

Zoals reeds eerder aangekondigd vindt onze Jaarlijke Algemene Ledenvergadering dit jaar plaats op maandag 19 maart om 20.00 uur.
De stukken voor de vergadering kunt u opvragen bij Ellen (secretaris@hsvzwijndrecht.nl).