Bezem pagina

Oprichting
In het voorjaar van 1965 meende het bestuur van de voetbalvereniging “Zwijndrecht” (nu ZBC “97) dat het goed was te komen tot de oprichting van een honkbalafdeling, een voor die tijd bij veel voetbalverenigingen een voorkomend verschijnsel.

Deze actie heeft er toe geleid dat op 15 september 1965 de honkbalvereniging Zwijndrecht werd opgericht. De oprichtingsvergadering werd gehouden in het toenmalige clubgebouw van de voetbalvereniging “De Bonte Koe”, gelegen in het Noordpark.

Het hebben van een honkbalafdeling betekende voor de voetbalvereniging dat er in de naam en de statuten het een en ander gewijzigd moest worden. De naam zou moeten worden “sportvereniging”. Hoewel men dit bij de oprichting van de honkbal-vereniging/afdeling vanzelfsprekend vond, bleek dit later toch een bottleneck te zijn.

In oktober 1968 liet men het bestuur van de honkbalvereniging weten dat:
a. men het bij de voetbalvereniging niet noodzakelijk vond een sportvereniging te worden,
b. men het overbodig vond dat er een honkbalafdeling was, en
c. men bij de voetbalvereniging de honkbalvereniging Zwijndrecht ” volkomen onafhankelijk en los van de voetbalvereniging beschouwde”.

Belangrijke oprichtingsdata zijn verder 7 december 1973 en 24 juni 1977. Op 7 december 1973 werd ten huize van de toenmalige voorzitter de damessoftbalafdeling opgericht, hetgeen een belangrijke stap voor de vereniging is geweest. Op 24 juni 1977 kwam de herensoftbalafdeling min of meer spontaan tot stand omdat een aantal oudere leden en ook vaders van leden het wel leuk vonden met elkaar eens een balletje te slaan. Er is toen besloten een herensoftbalafdeling te vormen omdat te voorzien was dat het niet bij alleen een balletje slaan zou blijven maar dat men ook wedstrijden wilden gaan spelen.

In 1977 is de naam van de vereniging veranderd van honkbalvereniging in HSV (honkbal- en softbalvereniging) Zwijndrecht.