Na de oprichting in september 1965 kreeg de vereniging door de gemeente als speelveld toegewezen de pupillenvelden aan de Nijhoffstraat, waar op zaterdagen en doordeweekse avonden de pupillen van v.v. Zwijndrecht speelden.
Honkbal werd er gespeeld op zondagmorgen. Sport op zondag en zeker op zondagmorgen was in die tijd iets bijzonders in Zwijndrecht. Omdat deze velden dicht bij de bebouwing lagen werd er zelfs gesproken van verstoring van de zondagsrust.
Voor het bestuur van de vereniging maar ook voor de gemeente was het duidelijk dat deze situatie niet lang kon duren.
Op 28 september 1968, bij de ingebruikname van het nieuwe sportcomplex Bakestein, werd de vereniging overgeplaatst naar het korfbalveld van Albatros. Geen eigen veld dus, waar wel om was gevraagd. Omdat Albatros op zaterdag de wedstrijden speelde kon de honkbalvereniging er alleen op zondag terecht.
In 1972 kreeg het bestuur van de vereniging van B en W van Zwijndrecht de mededeling dat elders op Bakestein een officieel honkbalveld (het huidige veld) zou worden aangelegd met kleedlokalen, omdat door de reconstructie van de A16 de honkbalvereniging niet langer gebruik kon maken van het veld van Albatros.
In het seizoen 1973 werden de wedstrijden al op dit veld gespeeld hoewel nog niet alles gereed was.
Nadat in november 1973 de kleedlokalen gereed waren gekomen werd het veld met kleedlokalen op 20 april 1974 met de wedstrijd Raak Nicols – Eurostars officieel in gebruik genomen.
De grote uitbreiding van het aantal leden was voor het toenmalige bestuur aanleiding te streven naar uitbreiding van veld- en kleedaccommodatie. In het voorjaar van 1979 kreeg men het veld naast het honkbalveld toegewezen. Eerst als grasveld maar in de loop van de jaren daarna omgevormd tot een “echt” softbalveld, echter geen hekwerk in het buitenveld.
Dit kwam later toen het 1e damessoftbalteam in de hoofdklasse ging spelen, waardoor er tevens een peanutveld ontstond.
Bij de toewijzing in 1979 was er alleen maar een veld, maar geen kleedlokalen. Deze werden in die tijd niet meer door de gemeente gebouwd. Om financiële redenen was de vereniging niet in staat op dat moment stenen kleedlokalen te bouwen. Een gekochte (tijdelijke) houten kleedgelegenheid werd aan het eind van het seizoen 1979 in gebruik genomen.
Op 12 augustus 1985 werd de eerste paal geheid voor de nieuwe kleedgelegenheid op het softbalveld. In de kosten verleende de gemeente een subsidie van 50 %, de overige 50 % was voor rekening van de vereniging. Door veel zelfwerkzaamheid konden deze kosten binnen de perken worden gehouden. Bij de start van het seizoen 1986 konden de kleedlokalen in gebruik worden genomen.