Toestemmingsformulier Gebruik Beeldmateriaal

Aan alle leden wordt gevraagd het “Toestemmingsformulier gebruik beeldmateriaal” in te vullen.  Als gevolg van wettelijke bepalingen zijn wij hiertoe verplicht. Via de teambegeleiding worden deze formulieren verspreid. Je kunt het formulier ook opvragen bij Ellen, stuur het ingevuld naar: secretaris@hsvzwijndrecht.nl.

      formulier is ook te vinden via deze link Formulier AVG 2018